…Een filmpje.

In eerste instantie werden wij gevraagd om een promotievideo te maken om musea in Gelderland te wijzen op het bestaan van het project en de mogelijkheid tot het doen van een subsidieaanvraag. Op zich niets mis mee, zou je zeggen. Toch zien we wel eens gebeuren dat – naarmate (grote) projecten vorderen – het doel soms ondergeschikt raakt aan het middel. Het doel heiligt dus niet langer de middelen, maar het middel heiligt inmiddels het doel. Dat is foute boel, dus voor de zekerheid vragen wij altijd eerst even hoe men precies bij dit specifieke middel is uitgekomen, en soms is dat maar goed ook:

“We willen een filmpje.”

“Oh, waarvoor dan?”

“Voor onze leden. We willen alle Gelderse musea vertellen dat ze geld kunnen krijgen om nieuwe doelgroepen mee te bereiken.”

“Oh, okee. En is hen ook duidelijk hoe dat geld het beste gebruikt kan worden om ook daadwerkelijk nieuwe doelgroepen te bereiken?”

“Ik begin te vermoeden dat we geen filmpje krijgen.”

“Dat bepalen wij niet, maar je doelgroep. Laten we beginnen met ze te vragen waar ze bij gebaat zijn.”

Leren vissen

Navraag bij enkele musea leerde ons dat de camera’s inderdaad nog even in de koffers konden blijven liggen. De musea wilden geen vis, maar leren vissen. Erfgoed Gelderland ging daar zonder morren in mee, ze zijn namelijk altijd in voor kennisverdieping en -verbreding.

Het idee werd opgevat om een marketingcursus te ontwikkelen, speciaal voor musea. We begonnen met een pilot, waarbij we een viertal musea in moordend tempo door een afgeslankte vorm van ons strategisch marketingmodel heen sleepten. Vervolgens maakten we ze wegwijs in de wondere wereld van de marketingmiddelen.

Een kritische blik

Voordat de workshops begonnen, wilden we weten hoe de vier musea het deden op het gebied van marketing. Daar kwamen we achter door ze stiekem te bezoeken, en met een kritisch oog door de hele tent heen te lopen. Zowel fysiek als digitaal. Dat kon gelukkig zonder pruiken en plaksnorren, ze hadden ons tenslotte toch nog nooit gezien. Aan de hand van ons bezoek maakten we een analyse van een aantal belangrijke marketing- en productvariabelen. Deze vatten we samen in een overzicht. Dat overzicht presenteerden we vervolgens tijdens ons kennismakingsgesprek met het museum in kwestie.

Onze stiekeme voorverkenning was essentieel om het gehele traject een stevig fundament te geven. Hoewel de kritiek die we hadden op het product en de presentatie soms niet misselijk was, was het wel gebaseerd op een daadwerkelijke praktijktoets met vergelijkingen, in plaats van alleen maar theoretisch gezwets. Deze voorinvestering kost misschien veel tijd, maar maakt het wel gemakkelijker om samen op een constructieve manier een verbeterproces in te gaan.

Aan de slag

Uit de mystery visits en de bijbehorende ontmoetingsgesprekken kwamen een aantal evidente knelpunten naar voren. Veel musea worstelden met dezelfde soort uitdagingen. Nu we wisten waar de behoefte lag, konden we de workshops inhoud gaan geven.

In een paar middagen namen we ze mee terug naar de basis: wie ben je, wat zou je willen zijn en hoe kom je daar? Vervolgens vertaalden we deze strategische en tactische kaders naar middelen. Hoe maak je nou een acceptabel filmpje voor social media? Waar moet je rekening mee houden als je een campagne verzint? Het is soms ingewikkelder dan het lijkt, maar soms lijkt het ingewikkelder dan het is. Het is dus al winst om te weten wat je vooral niet moet doen.

En dat filmpje dan?

Tja, die initiële vraag van Erfgoed Gelderland, die stond nog. Erfgoed Gelderland was bij met de resultaten, en wilde alle andere musea in Gelderland wijzen op het bestaan van de workshops.

We namen een dosis van ons eigen medicijn, en vroegen de musea die reeds hadden deelgenomen aan de workshops om ons te helpen. Wie kon er immers beter vertellen hoe we de workshops het beste onder de aandacht konden brengen van hun broeders en zusters? Belangrijk daarbij was om te toetsen welke argumentatie volgens hen het sterkste zou werken.

Komt dat filmpje nou nog?

Nee, nog even geduld. Er werd gekozen voor een drip campaign in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Daarnaast werden er presentaties gegeven tijdens bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland. Ook volgden er één-op-één gesprekken tussen medewerkers van Erfgoed Gelderland en musea. Bovendien gingen Musea die de workshops hebben gevolgd actief aan de slag als promotors. Aan de basis van dit alles lag een door ons ontwikkelde webportal, met daarop alle informatie over het project.

En ja, uiteindelijk kwam er ook een filmpje (ein-de-lijk), waarin de promotors hun ervaringen uit de doeken doen. Zo konden we de Statenleden van de provincie Gelderland – die feitelijk het hele project mogelijk hebben gemaakt – laten zien welke mooie en vooral effectieve dingen er dankzij hun investeringen zijn ontstaan. En blijven ontstaan, trouwens. Een nieuwe lichting musea staat al te popelen om te beginnen met de workshops. Wordt vervolgd dus!

Eens met ons van gedachten wisselen? Mail, bel, bezoek of stalk ons.

Gewoon doen. Krijg je geen spijt van.

Heb je een vraag? Stel 'm ons!

Not readable? Change text. captcha txt