Zelf klantonderzoek doen

Inleiding | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3

Leer in 5 minuten hoe je klanten laat zien dat hun mening écht telt.


Stap 3 van 3: verwerk en deel de resultaten van je onderzoek.

A. KLANTONDERZOEK ANALYSEREN: WERK MET DE JUISTE INFORMATIE

Een klantonderzoek analyseren staat of valt met het interpreteren van de antwoorden. Doe je dat niet goed, dan trek je de verkeerde conclusies uit je onderzoek. Alweer een goede reden om het simpel en beknopt te houden! Als je werkt met gesloten vragen, dan gaat het interpreteren over het algemeen wat makkelijker dan wanneer je open vragen gebruikt. Datzelfde verschil vind je tussen kwantitatieve antwoorden (een feitelijke meting van aantallen) en kwalitatieve antwoorden (beschrijvend van aard, en dus lastiger te interpreteren).

Kwantitatieve antwoorden bestaan meestal uit een absolute waarde: je kunt ze optellen of aftrekken, dus interpreteren zou geen probleem moeten zijn. Kwalitatieve antwoorden zijn veel minder nauwkeurig. Om er algemene conclusies aan te verbinden, moet je er zelf een waardering aan proberen te geven. Antwoorden die op elkaar lijken, kun je bijvoorbeeld groeperen. Zo wordt het iets makkelijker om een lijn te ontdekken in de antwoorden. Ga hier niet te ver in: als je elk kwalitatief antwoord platslaat, had je net zo goed kwantitatieve vragen kunnen stellen!

Als een onderzoek nieuwe vragen opwerpt, betekent dat niet gelijk dat je iets verkeerd hebt gedaan. Het is vrij logisch dat een onderzoek vraagt om verdieping. Klantonderzoek analyseren zorgt ervoor dat je nieuwe informatie tot je neemt. Deze nieuwe informatie breng je gelijk in verband met de dingen die je al wist. In sommige gevallen wil je die nieuwe verbanden versterken met een vervolgonderzoek. Zo kun je op een kwalitatief onderzoek nog een kwantitatief onderzoek laten volgen, of juist andersom. De keuze is helemaal aan jou: hoe ver wil jij gaan voordat de antwoorden in jouw ogen duidelijk genoeg zijn?

De verleiding is groot om dingen te doen op de manier die je gewend bent. Ook kan het voorkomen dat je meer vertrouwen hebt in je eigen idee dan in suggesties van een ander. Als uit een onderzoek echter blijkt dat je klanten het een beter idee vinden om bepaalde zaken eens anders aan te pakken, probeer het dan in ieder geval uit. Vertrouw op je klanten. Geeft een meerderheid aan ergens helemaal geen behoefte aan te hebben, of zeggen ze heel iets anders van je te willen dan jij misschien van plan was? Dan moet je je serieus afvragen of het plan dat je had wel zo goed was…

B. KLANTONDERZOEK ANALYSEREN: LAAT KLANTEN ZIEN WAT ZE AAN JE ONDERZOEK HEBBEN

Je klanten hebben belang bij jouw onderzoek. Als dat niet zo zou zijn, dan hadden ze er waarschijnlijk niet aan meegewerkt. Dat is een belangrijk signaal! Laat dus ook zien aan je klanten hoe goed zij je hebben geholpen. Bedank hen hiervoor. Zorg vervolgens ook dat je met je publiek deelt waar je klantonderzoek toe heeft geleid.

Als je regelmatig vragen stelt aan je klanten, dan is het goed om met diezelfde regelmaat te vertellen wat je aan hun antwoorden hebt gehad. Geef klanten de mogelijkheid om de vorderingen die je maakt, te volgen. Zo heb jij gelijk goede inhoud voor je nieuwsbrief en/of social media. Doe je dat op een toegankelijke manier, dan vergroot je ook je bereik. Zelfs de interactie met je publiek neemt toe. Mensen houden van toegankelijke, transparante merken en belonen je voor je moeite door je kanalen te volgen.

Als je laat zien dat je de input van je klanten ter harte neemt, dan verstevigt dat je band met bestaande klanten. Bovendien gaan nieuwe klanten sneller met je in zee. Als je immers fysiek bewijs kunt leveren voor het feit dat je niet alleen luistert naar je klanten, maar bij tijd en wijle ook hun adviezen opvolgt, dan doe je niet alleen je klanten, maar ook jezelf een plezier!

Geen tijd – of zin – om alles zelf te doen?


We helpen je graag bij je klantonderzoek.