Erfgoed Gelderland

Van ‘een filmpje’, naar een serie workshops over marketing

In het kort:

Erfgoed Gelderland is dé belangenbehartiger voor erfgoedorganisaties in Gelderland. Denk dan aan musea en historische verenigingen. ‘Ieders Museum’ is een project van Erfgoed Gelderland dat Gelderse musea helpt de deuren te openen voor nieuwe doelgroepen. Voor dit project hebben wij workshops ontwikkeld en uitgevoerd, een webportal ontwikkeld en een campagne bedacht en uitgevoerd ter promotie van de workshops.

 

…En nu alle sappige details

In eerste instantie werden wij gevraagd om een promotievideo te maken om de musea te wijzen op het bestaan van het project en de mogelijkheid tot het doen van een subsidieaanvraag. Als wij het verzoek krijgen om een communicatiemiddel te maken, vragen wij altijd even hoe een klant bij dit specifieke middel uitgekomen is. Het gesprek nam dan ook snel een andere wending:

“We willen een filmpje.”

“Oh, waarvoor dan?”

“Voor onze leden. We willen alle Gelderse musea vertellen dat ze geld kunnen krijgen om nieuwe doelgroepen mee te bereiken.”

“Oh, okee. Maar moet je ze dan ook niet vertellen hoe ze dat geld het beste kunnen gebruiken om ook daadwerkelijk nieuwe doelgroepen te bereiken?”

“Ik begin te vermoeden dat we geen filmpje krijgen.”

“Misschien moeten we de Gelderse musea vragen of ze een vis willen, of liever willen leren vissen?”

Leren vissen dus

Navraag bij enkele musea leerde ons dat de camera’s nog even in de koffers konden blijven liggen. De musea wilden overduidelijk leren vissen. Erfgoed Gelderland ging daar zonder morren in mee, ze zijn namelijk altijd in voor kennisverdieping en -verbreding. Het idee was om een marketingcursus te ontwikkelen, speciaal voor musea. We begonnen met een pilot, waarbij we een viertal musea in moordend tempo door een afgeslankte vorm van ons strategisch marketingmodel heen sleepten. Vervolgens maakten we ze wegwijs in de wondere wereld van de marketingmiddelen.

Een kritische blik

Voordat de workshops begonnen, wilden we weten hoe de vier musea het deden op het gebied van marketing. Daar kwamen we achter door ze stiekem te bezoeken, en met een kritisch oog door de hele tent heen te lopen. Zowel fysiek als digitaal. We konden immers zonder pruiken en plaksnorren bij ze naar binnen wandelen, ze hadden ons tenslotte toch nog nooit gezien. Aan de hand van ons bezoek maakten we een analyse van een aantal belangrijke marketing- en productvariabelen, en vatten deze samen in een overzicht. Dat overzicht presenteerden we vervolgens tijdens ons kennismakingsgesprek met het museum in kwestie. Onze voorinvestering werd gewaardeerd door de musea, omdat de kritiek die we soms hadden op het product en de presentatie gebaseerd was op een daadwerkelijke praktijktoets, in plaats van theoretisch gezwets. Een ongezouten mening is immers een stuk beter te pruimen met een goede onderbouwing.

Aan de slag

Uit de mystery visits en de bijbehorende ontmoetingsgesprekken kwamen een aantal evidente knelpunten naar voren. Veel musea worstelden met dezelfde soort uitdagingen. Nu we wisten waar de behoefte lag, konden we de workshops inhoud gaan geven. In een paar middagen namen we ze helemaal terug naar de basis: wie ben je, wat wil je zijn en hoe kom je daar? Vervolgens vertaalden we deze strategische en tactische kaders naar middelen. Hoe maak je nou een goed filmpje voor social media? Waar moet je rekening mee houden als je een campagne verzint? Het is soms ingewikkelder dan het lijkt, maar soms lijkt het ingewikkelder dan het is. Het is dus al winst om te weten wat je vooral niet moet doen.

En dat filmpje dan?

Tja, die initiële vraag van Erfgoed Gelderland, die stond nog. Erfgoed Gelderland was immers bij met de resultaten, en wilde alle musea wijzen op het bestaan van de workshops. We zouden echter geen Pappenheimers heten als we halsoverkop een filmpje zouden maken, dus in plaats daarvan raadpleegden we de musea die reeds hadden deelgenomen aan de workshops. We wilden antwoord op de vraag hoe we de workshops het beste onder de aandacht konden brengen van hun broeders en zusters, en toetsen welke argumentatie daarbij het sterkste zou werken.

Komt dat filmpje nou nog?

Nee, nog even geduld. Het werd uiteindelijk een drip campaign met digitale nieuwsbrieven en er werden presentaties gegeven tijdens bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland. Musea die de workshops hebben gevolgd gingen aan de slag als actieve promotors, en aan de basis van dit alles lag een door ons ontwikkelde webportal, waarop alle informatie over het project te vinden is. Oh, en ja, uiteindelijk kwam er ook een filmpje (ein-de-lijk), waarin de promotors hun ervaringen uit de doeken doen. Erg belangrijk allemaal, want de statenleden van de provincie Gelderland – die feitelijk het hele project mogelijk hebben gemaakt – wilden we laten zien welke mooie en vooral effectieve dingen er dankzij hen zijn ontstaan, én blijven ontstaan. Een nieuwe lichting musea staat namelijk al te popelen om te beginnen met de workshops. Wordt vervolgd dus!