Een nieuwe huisstijl voor SafeDrivePod


Na een snelle interne doorontwikkeling was het hoog tijd om ook de look and feel van het merk naar een hoger niveau te tillen.

Een nieuwe fase, een nieuwe huisstijl

SafeDrivePod is een bedrijf dat nooit stil staat. Door maximaal in te spelen op zowel evidente als latente klantbehoeften, is de productontwikkeling nogal dynamisch. In no time vertaalt SafeDrivePod vragen uit de markt in nieuwe functionaliteiten. In krap een jaar tijd zorgde deze dynamiek voor een verschuiving van de focus van SafeDrivePod van één functionaliteit naar tenminste vijf. Daarmee werd ook de potentiële afzetmarkt een stuk breder. Zo ontstond de behoefte aan nieuwe huisstijl (rebranding). SafeDrivePod was simpelweg uit haar huidige jasje gegroeid.

Ons doel was om een nieuwe huisstijl te creëren, die beter past bij de internationale ambities en een disruptief product in een traditionele markt. We gingen op zoek naar een no-nonsense, high-tech uitstraling met een menselijke, zachte component. In een sessie van enkele uren herzagen we de in een voorgaande fase opgestelde merkpersoonlijkheid. Deze vernieuwde versie bood globale houvast voor het ontwikkelen van een nieuwe, visuele identiteit: zo zorgden we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op stonden.

In een creatieve sessie van twee tot drie uur kwamen we samen met de opdrachtgever tot een set concrete, gedetailleerde kaders, waar de nieuwe huisstijl aan moest voldoen. We keken daarbij ook nauwkeurig naar de variabelen die maken dat de oude stijl niet meer voldeed. Wat is goed genoeg om mee te nemen en wat laten we achter? We maken er een gewoonte van om niet als een olifant door een porseleinkast te denderen: we ontwikkelen met respect voor het verleden de sterke punten door.

We ontwikkelden aan de hand van de opgestelde kaders drie visuele concepten voor een nieuwe huisstijl. Deze concepten leggen we daarnaast voor aan personen die, als representant van de doelgroep, peer of specialist, bruikbare input konden leveren bij het maken van een keuze voor het preferente concept. Daarnaast deden we onderzoek naar culturele gevoeligheden waar we eventueel rekening mee zouden moeten houden.

Het gekozen concept ontwikkelden we door tot een volwaardige, visuele identiteit. Onderdelen hiervan zijn doorgaans: het logo/beeldmerk/woordmerk, kleurpalet, typografie, grafische elementen en uitgangspunten voor foto, video, social media avatars/headers, drukwerk, productontwerp, presentatie(s), enzovoort. Omdat al deze zaken heel veel verschillende verschijningsvormen kennen, is het belangrijk om vooraf vast te leggen waar ze tenminste aan dienen te voldoen. Bij de ontwikkeling toetsen we de onderdelen dan ook vaak bij specialisten uit het vakgebied. We presenteren de verschillende onderdelen en verzamelen feedback waarmee we de doorontwikkeling kunnen perfectioneren. Ook het ontwerpdocument en het doorlopen proces delen we met de opdrachtgever, zodat in elke fase goed zichtbaar is welke argumentatie tot welke ontwerpkeuzes heeft geleid.

Een compleet nieuwe huisstijl, een brand guide voor intern en extern gebruik, verschillende uitingen en dragers worden aangepast naar de kakelverse stijl. De opdrachtgever is tevreden: er is orde in de chaos ontstaan met een duidelijke, consistente lijn in de verschillende uitingen. De eigen input, maar ook die van de bij de doorontwikkeling betrokken stakeholders is herkenbaar, waardoor de stijl heel ‘eigen’ voelt en goed wordt geadopteerd, zowel intern als extern. Dankzij de richtlijnen in de brand guide is het gemakkelijk om uitingen te ontwikkelen, die allemaal dezelfde uitstraling hebben.

Bekijk een aantal van onze projecten:

 • 2D en 3D animaties voor Kyros Hydrogen Solutions

  We maakten 2D en 3D animaties om potentiële klanten van Kyros Hydrogen Solutions de turnkey electrolyzers en het productieproces van waterstof te tonen.

 • Een kennisportal over gemeenteraadsverkiezingen voor de Gelderland Academie

  Voor alle leden van politieke partijen ontwikkelden we een kennisportal met concrete tips en adviezen in aanloop naar de raadsverkiezingen.

 • Een uitgebreid en toegankelijk jaaroverzicht in de vorm van een website voor Vesteda

  We hielpen Vesteda met het opwaarderen van het jaaroverzicht naar een standalone, thematisch ingedeelde website met veel visuele context.

 • 3D renders voor Kyros Hydrogen Solutions

  Gedetailleerde, visuele weergaven van verschillende installaties van Kyros Hydrogen Solutions, voor gebruik op verschillende kanalen en dragers.

 • Beursstand voor Kyros Hydrogen Solutions

  Kyros Hydrogen Solutions neemt jaarlijks deel aan verschillende beurzen, en vroeg ons een booth design te maken voor haar beursstand.

 • De Parlementaire Podcast van het CPG

  Voor het CPG maakten we de Parlementaire Podcast over verschillende onderwerpen die de Haagse agenda domineerden in de jaren 70.

 • Illustraties en animaties voor Vesteda

  We maakten illustraties en animaties bij verschillende situaties, thema's en onderwerpen voor huurders van Vesteda.

 • Contentoptimalisatie en SEO voor Kyros Hydrogen Solutions

  We optimaliseerden de website van Kyros Hydrogen Solutions, voor een betere indexatie, een relevanter informatieaanbod en meer sales qualified leads.

 • Een thematische site voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

  We hielpen het CPG om hun uitgebreide publicatie over politiek in de jaren 70 te versterken met digitale content op een thematische website.

 • Rebranding en ontwikkeling huisstijl voor SafeDrivePod

  Na een snelle interne doorontwikkeling van SafeDrivePod, was het hoog tijd om ook de look and feel van het merk naar een hoger niveau te tillen.

 • De SafeDrivePodcast van SafeDrivePod

  Samen met SafeDrivePod produceerden we de safedrivepodcast en tientallen fragmenten voor 'embeds' en social media posts.

 • Een laagdrempelig jaaroverzicht voor huurders van Vesteda

  Als pilotproject voor Vesteda maakten we een laagdrempelig jaaroverzicht voor huurders, in de vorm van een infographic.

 • Een modulaire sales pack voor Kyros Hydrogen Solutions

  We maakten een modulaire sales pack voor Kyros Hydrogen Solutions: promotioneel drukwerk dat in verschillende samenstellingen kan worden uitgereikt.

 • Een dynamisch schoolplan in de vorm van een thematische website voor het Candea College

  We hielpen het Candea College om van hun schoolplan op papier een dynamische, thematische website voor verschillende stakeholders te maken.

 • Klantonderzoek onder huurders van Vesteda

  We hielpen Vesteda met klantonderzoek in verschillende soorten en maten, om de informatiebehoeften van huurders boven tafel te krijgen.

MEER WETEN?

Ik geef graag antwoord op je vragen:

Patrick Davelaar
Patrick DavelaarOntwikkeling en uitvoering beeldconcepten
Patrick helpt je graag met het bedenken en maken van beeld, in de breedste zin van het woord. Er zijn veel mensen die liever kijken dan lezen, dus het vertalen van woorden in beelden is een belangrijke marketing skill. Neem gerust contact met ‘m op als je denkt dat Patrick iets voor je kan betekenen, want hij is ook nog eens zeer vriendelijk in de omgang.