Een dynamisch schoolplan in de vorm van een thematische website voor het Candea College

We hielpen het Candea College om van hun schoolplan op papier een dynamische, thematische website voor verschillende stakeholders te maken.