Marketingstrategie


…Een strategische afbakening van A tot Z (of als je wilt alleen van A of Z).

Wat we voor je kunnen betekenen

De effectiviteit van marketing begint bij de strategische afbakening. Kaders waarmee je tijdens de uitvoering kunt toetsen of je op de goede weg zit. We willen voorkomen dat je geld over de balk smijt zonder er ooit een cent voor terug te zien. Daarom hebben we een strategisch marketingmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we je in korte tijd voorzien van een overzichtelijke, strategische afbakening. Geen wollig gezwets dus, maar toepasbare, begrijpelijke en overzichtelijke kaders.

Ons strategisch marketingmodel

Verwacht van ons geen eindeloze verhandelingen op veel te veel papier, maar een korte, kernachtige, toepasbare en realistische afbakening. Hierbij houden we de geschetste kaders compact en werkbaar. Het gaat er namelijk om dat we een basis creëren, van waaruit we direct kunnen overgaan tot handelen. Als we zo snel mogelijk op kleine schaal middelen en campagnes inzetten, kunnen we de resultaten meten in de praktijk en zo direct de effectiviteit van je marketing verbeteren. Om hier een vertrekpunt voor te realiseren, doorlopen we een paar stappen:

A. Missie, visie, kern- en merkwaarden

We beginnen bij de basis, door te formuleren wat de strategische uitgangspunten zijn. Aan de basis hiervan staat een vraaggesprek, waarna wij de input verwerken tot korte, kernachtige, feitelijke omschrijvingen. Het gaat hier nog om redelijk abstracte, overkoepelende definities.

B. Propositie, merkbelofte en bewijsvoering

Hier beginnen we de overkoepelende definities te concretiseren. We vormen de missie, visie, kern- en merkwaarden om tot toepasbare, minder feitelijke en meer klantgerichte definities.

C. Markt en concurrentie

We maken een korte, bondige omschrijving van het speelveld waar we ons in begeven, welke kansen liggen er in relatie tot de concurrentie, waar lopen we voor of achter?

D. Doelgroep(en) en persona(s)

Des te meer er van je doelgroep bekend is, des te groter de kans dat je je marketingdoelen bereikt. In eerste instantie beperken we ons tot de primaire doelgroep: (potentiële) klanten waarbij de kans op conversie (afgezet tegen de benodigde investering in tijd en geld) het grootst is. Daarnaast personificeren we deze doelgroep door er een karakteristieke, fictieve persoonsbeschrijving van te maken. Zo verandert de doelgroep van een anonieme verzameling mensen in een herkenbaar individu waar je gericht mee kunt communiceren. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om meerdere doelgroepen in beeld te brengen.

E. Product/marktcombinatie (PMC)

Om het beste resultaat uit je marketinginspanningen te halen, is het aan te raden om (de communicatie over) het aanbod (en waar mogelijk ook het aanbod zelf) op elke specifieke doelgroep af te stemmen. Zo is de kans immers groter dat het beoogde resultaat behaald wordt. Wanneer er meerdere doelgroepen bediend moeten worden worden, is het aan te raden om ook meerdere PMC’s te ontwikkelen. Eén product-marktcombinatie bestaat uit tien specifieke variabelen: product, prijs, plaats,
promotie(middelen), personeel, proces, periferie, partners, proefondervindelijk bewijs en presentatie.

F. Customer journey

We maken een visuele, chronologische weergave van alle contactmomenten die de beoogde doelgroep *mogelijk* met je merk heeft (of zal hebben) gedurende het aankoopproces. Zo kunnen we bepalen waar en wanneer je doelgroep keuzes maakt en weten we met welke middelen en kanalen we deze keuzes positief kunnen beïnvloeden.

G. Merkpersoonlijkheid

In een tijd waarin communicatie met een bedrijf zo drempelloos en direct mogelijk moet zijn – om tegemoet te kunnen komen aan de wens van de veeleisende en kritische klant – is het essentieel om consistent en consequent naar buiten te treden. Herkenbaarheid in stijl en toon levert daarbij direct voordeel op in de vorm van het predicaat ‘betrouwbaar’. Om dat te bereiken, buigen we ons over de stijl en toon van je communicatie, evenals de gewenste en ongewenste associaties/gevoelswaarden van de klant ten opzichte van jouw merk. Ook proberen we je merk te typeren met behulp van één van twaalf archetypen.

H. Contentcreatie

Ondervinden is in onze ogen belangrijker dan onderzoeken. Een strategisch of tactisch kader schetsen is belangrijk, maar nog belangrijker is dat er een basis ontstaat die zo snel mogelijk bij je doelgroep getest kan worden, het liefst herhaaldelijk. Leren door te doen, in contact gaan en vooral veel vragen stellen, fouten durven maken, veel proberen en daar weer van leren. Dat is het devies. Waarom zou je immers voor een ander invullen waar hij of zij behoefte aan heeft?

Meer weten?

Ik vertel je er graag meer over:

  • Dion van den Berg
    Dion van den Berg Strategie, concept, online & tekst

    Dion is een groot liefhebber van vrijwel alles met een stuur en vier wielen. Daarnaast kan hij je veel vertellen over strategische marketing. Het onderzoeken van klantbehoeften staat hoog op zijn lijstje. Waarom zou je immers zelf bedenken waar een ander behoefte aan heeft, als je het ook gewoon kunt vragen? Hij helpt je bij het bedenken van effectieve campagnes en het optimaliseren van je (online) middelen. Ben je op zoek naar rake concepten met lekkere teksten, of een overkoepelende marketingstrategie? Vraag hem dan gerust eens op de koffie.

Heb je een vraag? Stel 'm ons!

Not readable? Change text. captcha txt